Censorkorpset for

Informationsteknologi og Interaktive Medier

Board of external examiners for Information Technologies and Interactive Media Studies

Censorformand: Jesper Simonsen

Næstformand: Bent Steenholt Kragelund

Sekretariat: Mette Sophia Bøcher Rasmusse   AU/Arts - tlf.: 8715 2801

Administrative ressourcer

Arkiv